1/13/2013

har bland annat gått långa promenader längst seine och blivit upphånglad på mitt golv till
den här det senaste dygnet

Inga kommentarer: