8/06/2010

Paris mon amour


Båtfest sista kvällen

David och tornet
Båtfest





Fontänen vid st. michel, den ständiga mötesplatsen

Inga kommentarer: