5/17/2009

Mot fyren

"Hans ofantliga självmedlidande, hans krav på medkänsla, strömmade ner och bildade hela pölar vid hennes fötter, och det enda hon gjorde, arma synderska, var att dra kjolarna åt sig en smula för att inte bli våt."

Inga kommentarer: